Aktualitātes

Uzaicinājums pieteikties programmai EU4Business: Connecting Companies

Lai veicinātu tirdzniecību starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un Austrumu valstīm: Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu, līdz 30. septembrim uzņēmumi un uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas tiek aicinātas iesniegt priekšlikumus programmai EU4Business: Connecting Companies (EU4BCC) .

Programma piedāvā finansējumu divu veidu aktivitāšu īstenošanai – B2B vai mācību vizītes – līdz 60 000 eiro atsevišķiem projektiem (ar 95% EK finansējumu). Projekta pieteikumā jābūt vismaz 2 partnerorganizācijām, vienam vadošajam partnerim no ES, savukārt otram  – no Austrumu partnerības valsts.

Pasākumi tiek īstenoti šādās nozarēs: vīna, tūrisma, tekstilrūpniecības nozares un radošās industrijas.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 30. septembris | 17:00 (pēc Briseles laika)

Projekta EU4BCC mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu ekonomisko attīstību un darbvietu radīšanu Austrumu partnerības valstīs, palīdzot MVU augt, kā arī veicināt  šo valstu uzņēmējdarbības saikni ar uzņēmumiem ES.

Vairāk informācijas šeit.