Tehnoloģiju sadarbība

Tehnoloģiju sadarbības piedāvājumu apkopojums (02.03.2023.)

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir apkopojis jaunākos tehnoloģiju sadarbības piedāvājumus. Ja ir interese par kādu no profiliem, aicinām aizpildīt tiešsaistes formu vai rakstīt uz een@techcenter.lv, norādot POD referenci.

Itālijas uzņēmums ir izstrādājis novatorisku ģeoreferences platformu efektīvai pilsētu zaļās infrastruktūras kopšanas un uzturēšanas pārvaldībai. Šī platforma ļauj būtiski samazināt pilsētu zaļās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas.
Uzņēmums meklē partnerus, lai aktīvi reklamētu un pārdotu programmatūru jaunos tirgos. Piedāvātā sadarbība – noslēgt komerciālu līgumu ar tehnisko palīdzību.
POD: TOIT20230124011

Šveices universitāte piedāvā metodi tāda elastomēra projektēšanai un izgatavošanai, kas deformācijas rezultātā maina krāsu. Tādējādi iespējams kontrolēt elastomēru krāsu, izmantojot viegli pieejamus izejmateriālus. Lietojumprogrammu var izmantot parādot informāciju uz ekrāniem, izceļot pieskāriena punktus taustes sensoros vai ziņojot par kustību, nosakot kritisko deformācijas vietu.
Piedāvātā sadarbība – noslēgt licences līgumu ar elastomēru ražotājiem, kuri vēlas funkcionalizēt savu produktu.
POD: TOCH20230125010

Universitāte no Ukrainas piedāvā tehnoloģiju iekšējā sprieguma mērīšanai kritiskajos metāla konstrukciju elementos zem slodzes, izmantojot hologrāfiskās interferometrijas metodi. Tehnoloģija ļauj noteikt sprieguma izmaiņas ar precizitāti 1-3% no metāla Janga moduļa un uzraudzīt kritisko elementu darba stāvokli.
Universitāte meklē partnerus, lai pabeigtu jauno tehnoloģiju pielietošanai dažādos metālos un sakausējumos un ražotu kompaktus sensorus.
POD: TOUA20230120015

Kāds Apvienotās Karalistes izgudrotājs ir izstrādājis un veiksmīgi izmēģinājis ravēšanas rīku, kas tīri izņem nezāles, neatstājot caurumus un netraucējot blakus augiem.
Tiek meklēti dārza darbarīku ražotāji, lai noslēgtu ražošanas un licencēšanas līgumus, lai to ieviestu visā Eiropā.
POD: TOGB20230120016

Šveices MVU, kas darbojas vides tehnoloģiju jomā, piedāvā fizikāli ķīmisku risinājumu ātrai un efektīvai glifosātu nesaturošas veģetācijas kontrolei uz vilcienu sliedēm, automaģistrālēm, stāvvietās, uz naftas un gāzes cauruļvadiem un dažādās citās infrastruktūrās.
MVU meklē partnerus /pārstāvjus ar mērķi noslēgt licences, kopuzņēmuma, komerciālas vai tehniskās sadarbības līgumus.
POD: TOCH20221208016