Tehnoloģiju sadarbība

Tehnoloģiju sadarbības piedāvājumu apkopojums (09.06.2022.)

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir apkopojis jaunākos tehnoloģiju sadarbības piedāvājumus. Ja ir interese par kādu no profiliem, saziņai aicinām rakstīt uz een@techcenter.lv.

Novatorisks Itālijas uzņēmums ir izstrādājis atkritumu apsaimniekošanas risinājumu, uzlabojot tīrākas pilsētas un ietaupot iedzīvotāju naudu, spējot noteikt atkritumu daudzumu un izmērīt atkritumu tvertņu līmeni. Viedo slēdzeni var atvērt pilnvarotas personas, jo produkts tiek pārvaldīts, izmantojot lietotājam draudzīgu pārvaldības programmatūru, ko var integrēt trešajās sistēmās.
Jaunuzņēmums ir ieinteresēts noslēgt komerciālus līgumus ar tehnisko palīdzību ar uzņēmumiem, kas apsaimnieko atkritumus.

Kāds Vācijas IT jaunuzņēmums izstrādājis ar mākslīgo intelektu (AI) darbināmu augstas izšķirtspējas īstermiņa līdz ilgtermiņa atmosfēras prognozēšanas sistēmu vertikālām lietojumprogrammām. Izmantojot to, uzņēmums risina sabiedrības problēmas, saskaroties ar satelīta, zemes novērošanas datiem, prognozēšanas un induktīvās modelēšanas tehnoloģijām.
Uzņēmums meklē partnerus, lai noslēgtu komerciālus, pētniecības vai kopuzņēmuma līgumus, lai pielāgotu prognozēšanas rīku dažādiem pielietojumiem un laistu to tirgū.

Ungārijas MVU ir izstrādājis medicīnas programmatūras sistēmu, kas izstrādāta, lai palīdzētu izvēlēties vispiemērotāko mērķterapiju, pamatojoties uz vēža molekulārajām ģenētiskajām izmaiņām. Šis rīks atvieglo ārstu darbu, izvēloties personalizētu un efektīvu terapiju vēža pacientiem.
Uzņēmums meklē privātās slimnīcas, veselības centrus ar onkoloģijas (precision oncology ) nodaļām, onkoloģijas molekulārās diagnostikas laboratorijas, lai noslēgtu komerclīgumus ar tehnisko palīdzību vai licences līgumus.

Grieķijas MVU ir izstrādājis un piedāvā patentētu, novatorisku, viedu, personisku radiācijas starojuma dozimetru, kas spēj izmērīt visus galvenos kaitīgā starojuma veidus (rentgenstarus, gamma, smagos jonus, beta un neitronus) ar lielāku jutību un precizitāti reāllaikā.
Uzņēmums vēlas noslēgt izplatīšanas līgumus ar medicīnas vai drošības aprīkojuma piegādātājiem, kā arī komerclīgumus ar tehnisko palīdzību ar galalietotājiem, piemēram, slimnīcām, kosmosa aģentūrām, kodolrūpniecības objektiem utt.

Kāds ārvalstu uzņēmums izstrādājis ierīci, kas paredzēta augstas caurlaidības augu audzēšanai un fenotipēšanai augu augstumam līdz 10 cm. Dati tiek savākti vienlaikus no četriem virzieniem, izmantojot 28 kameras.
Tiek meklēti komercpartneri, kurus interesē ierīces pielietošana, tālāka attīstība vai tieša komerciāla izmantošana, noslēdzot līgumu ar tehnisko palīdzību.