Aktualitātes

Aicinām MVU pieteikties POLREC klastera līdzfinansētai biznesa misijai Kanādā

MVU misijai tiks uzņemti atklāta konkursa veidā. Šis atklātais konkurss nodrošina finansiālu atbalstu MVU, kas strādā polimēru un elastomēru nozarēs pārstrādes risinājumu jomā (mehāniskā, ķīmiskā un procesu digitalizācija un izsekojamība).

Uz konkursu var pretendēt MVU, kas darbojas tādās nozarēs kā transports un mobilitāte, būvniecība, atjaunojamā enerģija, digitālās tehnoloģijas un elektronika, veselība, patēriņa preces, rūpnieciskā un pārtikas iepakošana. Uzņēmumiem jāizstrādā projekti, kuru mērķis ir veidot starptautisku sadarbību starp uzņēmumiem, akadēmiskajiem un pētniecības un attīstības centriem gan polimēru nozarē, gan ārpus tās.

MVU var pretendēt uz finansējumu, lai segtu izdevumus par dalību kontaktbiržā, ko POLREC konsorcijs organizē Kvebekā no 2025. gada 3. līdz 7. februārim. Kopējā summa vienam MVU nepārsniegs 3600 EUR (misijā var piedalīties viens cilvēks no katra MVU).

Pieteikšanās ir atvērta līdz 2024. gada 31. augustam. Plašāka informācija par pieteikšanos šeit.