Horizon Europe

Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju programmas Horizon Europe (Apvārsnis Eiropa) 2021.-2027. gada perioda kopējais finansējums ir 95,5 miljardi eiro.

Programmas mērķis ir risināt klimata pārmaiņas, palīdzēt sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus un veicināt ES konkurētspēju un izaugsmi. Programma koncentrējas uz jaunu darbavietu radīšanu, ekonomisko izaugsmi, konkurētspējas vecināšanu un ieguldījumu optimizēšanu Eiropas pētniecības jomās.

Izstrādājot, atbalstot un īstenojot ES politiku, vienlaikus risinot globālās problēmas tiek atvieglota sadarbība un stiprināta pētniecības un inovācijas ietekme.

Apvārsnis Eiropa trīs prioritātes

1. Zinātniskā izcilība(Excellent Science)

2. Globālie izaicinājumi un Eiropas rūpniecības konkurētspēja (Global Challenges and European Industrial Competitiveness)

3. Inovatīva Eiropa (Innovative Europe)

  • Eiropas Inovācijas padome (European Innovation Council jeb EIC) – atbalsta novatoriskus jauninājumus, izmantojot Pathfinder dotācijas (agrīnām tehnoloģijām), Transition (idejas un biznesa nostiprināšanai) vai Accelerator finansējumu (pirmskomercializācijas darbiem).
  • Eiropas inovācijas ekosistēmas (EIE) – koncentrējas uz inovatoru mijiedarbības tīklu izveidi.
  • Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) – attīsta un veicina inovācijas Eiropā un atbalsta dinamiskas ilgtermiņa partnerības attīstību starp vadošajiem Eiropas uzņēmumiem, pētniecības laboratorijām un augstākās izglītības iestādēm.

Apvārsnis Eiropa ir iekļautas arī šādas programmas:

Par programmas Apvārsnis Eiropa aktualitātēm, kā arī nosacījumiem projektu izstrādē un īstenošanā konsultē Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Nacionālā kontaktpunkta eksperti. Savukārt atbalstu projekta partneru atrašanā nodrošina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN).

Papildus informācija pieejama šeit.
Pieteikšanā šeit.
Projektu konkursi šeit.

Kas ir Horizon Europe?