Ilgtspēja

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) sniedz atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem ilgtspējīga biznesa modeļa izveidē ceļā uz ekoloģisko un sociālo mērķu sasniegšanu un vienlaikus stiprinot to konkurētspēju. Lai sniegtu šos pakalpojumus EEN sadarbojas ar interešu grupām reģionālā un Eiropas līmenī. 

EEN piedāvā šādus pakalpojumus:

– Ilgtspējas audits / Ilgtspējas novērtējums

– Tīklošana ar reģionālajiem dalībniekiem ilgtspējas jomā

– Informācija par aktuālajām programmām

– Sadarbības un biznesa partneru meklēšana ilgtspējīgai ražošanai un piegādes ķēdēm