Konsultācijas par likumdošanu un uzņēmējdarbības aspektiem

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls nodrošina uzņēmējiem konsultācijas par dažādiem likumdošanas aspektiem, kuri ikdienā var ietekmēt uzņēmējdarbību ārvalstu tirgos. Ja interesējaties par tādiem jautājumiem kā pakalpojumu sniegšana, uzņēmuma atvēršana, nodokļu likumdošana, prasības produktiem ES vienotajā tirgū un ārpus tā, CE marķējuma piemērošana, ES tirdzniecības līgumu priekšrocības, publiskie iepirkumi ES valstīs u. c., sazinieties ar mums

Eiropas Biznesa atbalsta tīkla klientu jautājumu piemēri: 

  • Kas man būtu jādara, lai es varētu eksportēt olas uz Ēģipti?
  • Es plānoju atvērt uzņēmumu Vācijā. Kādi nodokļi man būs jāmaksā?
  • Vai maniem produktiem ir nepieciešams CE marķējums? Kā to var iegūt?
  • Mēs plānojam eksportēt savu produkciju uz Franciju? Kā mums ir jāmarķē mūsu produkts? Vai ir specifiskās prasības?
  • Mēs esam noslēguši līgumu ar Norvēģijas uzņēmumu, un mums jāveic celtniecības darbi Norvēģijā. Kādas prasības ir darbinieku nosūtīšanai uz Norvēģiju?

Noderīgi rīki un ES likumdošanas iniciatīvas

SOLVIT

Ja nav ievērotas ES normatīvajos aktos noteiktās uzņēmuma  tiesības, ES tiesību aktiem neatbilstošu lēmumu pieņēmusi valsts pārvaldes iestāde (valsts, reģionālā vai pašvaldības) un pārkāpums noticis citā EEZ dalībvalstī, aicinām sazināties ar SOLVIT centru,  kas var palīdzēt savlaicīgi atrisināt starpvalstu problēmas, nenonākot līdz tiesai. Latvijas SOLVIT koordinācijas centrs: tālr: 67013186 vai 67013075; e-pasts: solvit@em.gov.lv.

ES likumdošanas iniciatīvas

Izmantojiet MVU Atgriezeniskā mehānisma instrumenta iespējas, lai izteiktu problēmas, kuras radušās iekšējā tirgū saistībā ar pastāvošo ES likumdošanu vai politiku, un kurām vēlaties pievērst Eiropas Komisijas uzmanību.

Gan Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā, gan LR Ekonomikas ministrija regulāri savās mājas lapās publicē nozarei aktuālās sabiedriskās apspriešanas, kurās  iespējams sniegt vērtējumus un komentārus par topošajiem ES politikas dokumentiem un tiesību aktu projektiem. Ar visām aktuālajām apspriešanām var iepazīties šeit