Inovācija un tehnoloģiju pārnese

Tehnoloģiju pārnese un tehnoloģiju meklēšana

Tehnoloģiju pārnese ir noteiktas tehnoloģijas, zināšanu vai ražotprasmes nodošana no viena tehnoloģiju lietotāja otram, vienā zemē izstrādātu tehnoloģiju pielietošana citā ar nolūku radīt jaunus produktus, procesus vai pakalpojumus. Starptautiskā tehnoloģiju pārnese ir ārvalstīs izstrādātas tehnoloģijas ieviešana Latvijā vai Latvijā izstrādātas tehnoloģijas ieviešana citā valstī. Ja uzņēmums vēlas atrast jaunu tehnoloģiju, Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) speciālisti izskata esošo EEN tīkla datu bāzi un meklē Latvijas uzņēmumam nepieciešamo tehnoloģiju jau esošajā datu bāzē. Ja tādas nav, tad tiek veikts tehnoloģiju audits, lai identificētu problēmas specifiku, un noformulēts uzņēmuma tehnoloģijas pieprasījums. Tādējādi, atbilstoši uzņēmuma prasībām, tiek piemeklēta tehnoloģija Eiropā. Tieši tāpat arī Latvijas uzņēmums var piedāvāt savu tehnoloģisko risinājumu, ja ir redzams, ka tas var atrisināt problēmu un sniegt nepieciešamo risinājumu, ko aprakstījis vai pieprasījis kāds cits EEN tīkla klients savā tehnoloģijas pieprasījumā.

Pētniecība un attīstība, inovācija un komercializācija

Ja Latvijas uzņēmums izstrādājis inovatīvu tehnoloģiju vai produktu, kuru vēlas attīstīt vai pilnveidot ar starptautisku partneru starpniecību, vai vēlas atrast šim inovatīvajam produktam noieta tirgus, ar EEN tīkla starpniecību iespējams meklēt sadarbības partnerus un noieta tirgus visās tīkla dalībvalstīs. Tāpat uzņēmums, zinātniskā institūcija vai individuāls zinātnieks, kurš nodarbojas ar pētniecību un attīstību, ar EEN tīkla starpniecību var meklēt sadarbības partnerus, ne vien kopīgiem pētījumiem, bet arī pieteikumiem Eiropas Kopienas pētniecības un attīstības programmās. EEN tīkla darbība aptver pilnīgi visas nozares: sākot no pavisam ikdienišķām, kā pārtika, kokrūpniecība, dārzniecība u. c. līdz pat nanotehnoloģijām un kosmosa zinātnei.

 

Tehnoloģiju audits – tiek veikta padziļināta izpēte gadījumā, ja uzņēmumam ir tehnoloģiskas problēmas, lai identificētu potenciālos risinājumus, kas nepieciešami. Tāpat audits tiek veikts, lai apstiprinātu, ka uzņēmuma rīcībā ir inovatīva tehnoloģija, produkts vai risinājums.

Inovācijas audits – tiek veikts gadījumā, ja uzņēmumam nepieciešams identificēt stiprās un vājās puses uzņēmuma darbībā, prognozēt iespējamos klupšanas akmeņus, novērtēt uzņēmuma inovācijas kapacitāti, sagatavot nepieciešamās rekomendācijas uzlabojumiem.

IMPROVE (Inovācijas menedžmenta kapacitātes novērtējums) – ietilpīgs novērtējums, kas tiek veikts pēc uzņēmuma iniciatīvas gadījumā, ja uzņēmums vēlas veikt pilnu darbības analīzi, risku izpēti, kā arī salīdzināt savus rezultātus ar līdzvērtīgiem uzņēmumiem (izmēra un nozares ziņā) pārējā Eiropas ekonomiskajā zonā.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par inovācijas un tehnoloģiju pārneses pakalpojumiem, sazinieties ar EEN-Latvija LTC biroju: een@techcenter.lv, +37167540703.