Sadarbības iespēju datu bāze

Sadarbība iespēju datubāze (Partnering opportunities database – POD) ir EEN instruments, kas sniedz iespēju meklēt informāciju par biznesa, tehnoloģiju un pētniecības sadarbības piedāvājumiem un pieprasījumiem vienotā datu bāzē.  Tajā atrodami vairāki tūkstoši sadarbības profilu.

Par iespēju izmantot Eiropas Biznesa atbalsta tīkla sadarbības iespēju datubāzi un izteikt interesi par kādu no tiem aicinām sazināties ar mums elektroniski.

Sadarbības piedāvājums pēc ievietošanas datubāzē ir aktīvs 12 mēnešus un ir pieejams citām tīklā ietilpstošajām organizācijām un ikvienam lietotājam tiešsaistes datubāzē. Piedāvājumu izplatīšanas prakse katrai no tīkla partnerorganizācijām atšķiras, bet parasti tie tiek izvietoti šo organizāciju mājas lapās, biznesa portālos, elektroniskajos un drukātajos ikmēneša vai iknedēļas izdevumos. Atsevišķos gadījumos tie tiek tieši nosūtīti potenciāli ieinteresētajam klientam. Ieinteresētie sadarbības partneri atsūtīs savu piedāvājumu vai pieprasījumu caur Eiropas Biznesa tīkla biroju Latvijā.