Informācija par ārvalstu tirgiem

Uzsākot eksportu, uzņēmumiem ir jāņem vērā dažādi faktori, kas var ietekmēt viņa veiksmi ārvalstu tirgos. Eiropas Biznesa atbalsta tīkls piedāvā sagatavot saviem klientiem šādu informāciju:

  • par nozari un tās attīstību;
  • par prasībām produktiem (prasības importētājiem/ eksportētājiem, muitas procedūras, dokumentācija, sertifikācija);
  • par muitas tarifiem un nodokļiem;
  • par uzņēmējdarbības uzsākšanu (nodokļu sistēma, uzņēmējdarbības formas, darbinieku pieņemšanas darbā, darbinieku nosūtīšana, u. c.);
  • par specifiskām prasībām (sanitārās un higiēnas normas, vides prasības, u. c.);
  • par statistikas datiem;
  • asociāciju un citu attiecīgo institūciju kontaktinformācija, kā arī norādes, kur vērsties tālāk specifiskas informācijas noskaidrošanai.