Pasākumi

Lietuvā notiks Eiropas Inovācijas padomes rīkotās Baltijas informācijas dienas

Lietuva

Šī gada 16. aprīlī Eiropas Inovāciju padome (European Innovation Council (EIC)) kopā ar sadarbības partneriem no Baltijas valstīm rīko EIC Baltijas Informācijas dienas. Tajās aicināti piedalīties visu trīs Baltijas valstu uzņēmēji, īpaši tie, kas pārstāv start-up un deep-tech vidi, kā arī augstākās izglītības iestādes.

EIC programmas sniedz grantus nākotnes tehnoloģiju attīstīšanai visos tehnoloģiju attīstības līmeņos, attiecīgi šis pasākums būs gan informatīvi noderīgs, gan palīdzēs iegūt jaunus kontaktus pētniekiem, tehnoloģiju un kompetenču centriem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas attīsta vēl tirgū neesošu produktu vai pakalpojumu, vai to plānos ir ražošanas uzsākšana vai paplašināšana. Ja jūsu dienaskārtībā ir jautājumi par to, kā komercializēt zinātnieku atklājumus, tad EIC programma ir jūsu iespēja, kurā ir vērts iedziļināties.

Informācijas dienu laikā būs iespēja uzzināt par EIC piedāvātajām iespējām trīs apakšprogrammās Pathfinder, Transition, Accelerator, dzirdēt pieredzes stāstus un saņemt atbildes uz jautājumu, kā iegūt finansējumu inovatīvas idejas realizācijai un ieviešanai dzīvē?

Reģistrācija atvērta līdz 15. aprīlim.

Dalība ir bez maksas, vietu skaits ierobežots.

Vairāk informācijas par pasākuma programmu un reģistrāciju: europoshorizontas.lt 

Pasākuma komunikācijas partneri ir Lietuvas Zinātnes Padome, Igaunijas Zinātnes padome, Latvijas Zinātnes Padome un Latvijas Investīciju, attīstības aģentūra, kā arī šajās iestādēs esošie EIC Nacionālie kontaktpunkti.

Vairāk informācijas:

Latvijas inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecības Briselē vadītāja, Egita Aizsilniece-Ibema, egita.aizsilniece-ibema@liaa.gov.lv