Pasākumi

Piedalies ES-Indijas B2B pasākumā Bengaluru

Indja

Eiropas Komisija organizēs ES-Indijas B2B pasākumu 2024. gada 19.–21. novembrī laikā, kad notiks 2024. gada Bengaluru tehnoloģiju samits. MVU ir jāiesniedz pieteikums dalībai līdz 2024. gada 16. jūlijam.

Pasākumu kopīgi organizēs Eiropas Komisija, izmantojot Eiropas klasteru sadarbības platformu (ECCP), sadarbībā ar Global Business Inroads – Enterprise Europe Network (EEN) partneri – un Karnatakas valdību, Elektronikas, informācijas tehnoloģiju un biotehnoloģijas departamentu.

ES un Indijas B2B pasākums pulcēs klasteru organizācijas un MVU no Eiropas Savienības (ES), valstīm ārpus ES, kas piedalās Vienotā tirgus programmā/COSME daļā, un Indijas. Tas dalībniekiem nodrošinās lielisku iespēju veicināt sadarbību starp klasteriem (Cluster to Cluster (C2C), Cluster to Business (C2B) un Business to Business (B2B).

Mērķi
– ES un Indijas klasteru sadarbības stiprināšana
– Potenciālo kopīgu interešu jomu noteikšana sadarbībai un sinerģijai attiecībā uz MVU un citu uzņēmumu nozarēm, vērtību ķēdēm un tirgus fokusu.
– Ar klasteru palīdzību uzlabot ES un Indijas rūpniecību un akadēmijas nozares un rūpniecības sadarbību pētniecībā, attīstībā un inovācijā.

Aicinājums izteikt interesi
Šī iespēja ir paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem no ES (un valstīm, kas nav ES dalībvalstis, kas piedalās Vienotā tirgus programmā (SMP)/COSME daļa), kuras vēlas piedalīties.

Aicinājums izteikt interesi — MVU termiņš pirmais beigu datums 2024. gada 16. jūlijs — piesakieties tūlīt!

Novēlotus pieteikumus dalībai var pieņemt, ja ir izpildīti atbilstības kritēriji un izmaksas sedz dalībnieki. Novēloti pieteikumi tiek pieņemti līdz 2024. gada 8. novembrim, plkst. 23:59 pēc Briseles laika.

Dalība Bengaluru Tech Summit 2024 — 2024. gada 19.–21. novembris
Tēmas:
– Biotehnoloģijas
– Digitālā nozare
– Green Tech
– Ražošana

Lai iegūtu vairāk informāciju, lūdzu, apmeklējiet ECCP tīmekļa vietni šeit.