Pasākumi

Piesakies rūpniecības un robotikas misijai Japānā 2025. gadā

Tokija, Japāna

2025. gadā ES-Japānas centrs rīkos pirmo misiju, kas vērsta uz viedo rūpniecību un robotikas nozarēm. Šī misija tiks organizēta “Factory Innovation Week” ietvaros, kas notiks 2025. gada janvārī Tokijā, Japānā. Šo 3 dienu laikā atlasītie dalībnieki varēs piedalīties kopīgā izstādes stendā, kuru rīkos ES-Japānas centrs.

Misija dos iespēju 12 Eiropas Savienības MVU un klasteriem iespēju ienākt Japānas tirgū vai turpināt attīstīt savu pašreizējo biznesa virzienu un izveidot tehnoloģiju vai biznesa sadarbības, tādējādi palielinot inovāciju kapacitāti un padarot tos konkurētspējīgus globālā tirgū.

Komandējuma datumi: 2025. gada 21.–24. janvāris

Pieteikšanās termiņš: 2024. gada 30. oktobris

Norises vieta: Tokija, Japāna

MĒRĶA NOZARES

• AI • IoRT • Industriālie roboti • Komponenti un materiāli robotiem • Viedais rūpniecības aprīkojums & autonoms transports • Attālināta uzraudzība un darbību atbalsts • Ilgtspējīgas ražošanas risinājumi

IZMAKSAS

– ES-Japānas centrs segs dalības maksas izstādē un stenda darbības izmaksas.

– Dalībnieku uzņēmumiem paredzēts segt ceļa un uzturēšanās izdevumus.

Sīkāka informācija par misiju un pieteikšanās: https://www.eu-japan.eu/events/smartfactory-robotics-mission