Pasākumi

Programma “Get Ready for Japan”

Japāna

2024. gada 17.–21. jūnijs → obligāta nedēļa tiešsaistē (atvērta MVU un lieliem uzņēmumiem)

2024. gada 8.–12. jūlijs → izvēles nedēļa Japānā (atvērta tikai MVU, kuri ir pabeiguši pirmo tiešsaistes nedēļu)

PROGRAMMAS MĒRĶI

“Get Ready for Japan” programmas mērķis ir palīdzēt izprast Japānas biznesa praksi un komunikācijas stilus un identificēt veiksmīgas biznesa partnerības iespējas. Tā palīdzēs sniegt ieskatu lēmumu pieņemšanas procesos Japānas uzņēmumos, kas palīdzēs labāk izprast sarunu stilu un hierarhiju. Visbeidzot, programma paredz stiprināt esošās attiecības ar Japānas klientiem un nodibināt jaunus kontaktus ar potenciālajiem, tādējādi paplašinot biznesa iespējas.

PROGRAMMAS SATURS

Programma sastāv no diviem posmiem.

→ MVU un lieliem uzņēmumiem: Pirmais obligātais posms ir tiešsaistes programma no 2024. gada 17. līdz 21. jūnijam. Šajā posmā jūs piedalīsieties dažādās starpkultūru lekcijās, kas sniegs ieskatu Japānas uzņēmējdarbības vidē un pārvaldības praksē. Šīs zināšanas ļaus jums pieņemt pārdomātus lēmumus un veidot attiecības ar Japānas partneriem un klientiem.

→ Tikai MVU: Otrā izvēles fāze ir programma uz vietas Tokijā no 2024. gada 8. līdz 12. jūlijam. Šī nedēļa ir paredzēta MVU dalībniekiem, kuriem būs iespēja ieplānot tikšanās uzņēmumu starpā (B2B) ar interesējošiem Japānas uzņēmumiem. Šīs individuālās uzņēmumu sanāksmes atbalstīs ES-Japānas centra galvenā biroja komanda un tulki, ļaujot MVU izpētīt jaunas izaugsmes un sadarbības iespējas. Dalībnieku skaits uz vietas programmā ir ierobežots līdz 14.

DALĪBNIEKA PROFILS

Parasti šīs programmas dalībnieki ir vadītāji, vēlams no MVU, kas atrodas Eiropas Savienībā vai valstī, kas ir saistīta ar Vienotā tirgus programmu (MVU pīlāru). Šīm personām būs izšķiroša loma, formulējot un īstenojot savu organizāciju politiku attiecībā uz Japānu. Viņu mērķis dalībai būs uzzināt par jaunāko pārvaldības praksi un tehnoloģiju attīstību Japānā.

ATBILSTĪBA

Lai varētu piedalīties programmā “Get Ready for Japan”, kandidātam jāatbilst šādiem kritērijiem:

– Nav iepriekš piedalījies/usies nevienā programmā “Get Ready for Japan”.

– Strādā organizācijā, kas ir juridiska persona, kas atrodas Eiropas Savienībā vai valstī, kas ir saistīta ar Vienotā tirgus programmu (MVU pīlāru).

– Darba devējam ir jāatbalsta kandidāta dalība programmā.

– Kandidātam jāspēj piedalīties visā pirmās nedēļas tiešsaistes programmā.

– Kandidātam jābūt labām angļu valodas zināšanām.

– Kandidātam jābūt ražošanas uzņēmuma vadītājam.

– Kandidātam jābūt ar pierādītu pieredzi nozarē.

IZMAKSAS

ES-Japānas centrs segs visus ar apmācībām saistītos izdevumus, piemēram, honorārus runātājiem, telpu īri, grupu aktivitāšu noorganizēto transportu un tulkus. Visi dalībnieki ir atbildīgi par ceļojuma un uzturēšanās izdevumu segšanu Japānā, ieskaitot izmitināšanu.

Pieteikšanās šeit: https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme-1