Pasākumi

Seminārs “SME Instrument programmā Horizon 2020. Tehniskās vadlīnijas projektu iesniegumu sagatavošanai programmā Horizon 2020 maziem un vidējiem uzņēmumiem”

Pērses iela 2, Rīga

Organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Eiropas Biznesa atbalsta tīkla projekta ietvaros

2015. gada 27. aprīlī
LIAA 2. stāva konferenču zālē

Adrese: Rīga, Pērses iela 2

Prezentācijas

Semināra mērķis ir iepazīstināt uzņēmējus ar jauno Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas ietvarprogrammu “Horizon 2020”, kā arī sniegt praktiskus padomus par projektu iesniegšanu šajā programmā.

Aicinām piedalīties pētniecībā ieinteresētos Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus (MVU).

Īpaši aicināti ir MVU ar iepriekšējo pieredzi starptautiskos projektos, kā arī MVU, kas plāno iesniegt projektus programmas “Horizon 2020” MVU instrumentā un citās apakšprogrammās.

Semināra laikā dalībniekiem būs lieliska iespēja noklausīties pieredzējušas ekspertes Cristiana Turchetti (Itālija, Eiropas Publiskās pārvaldes institūts) prezentācijas par projektu iesniegšanu programmas “Horizon 2020” apakšprogrammā “SME Instrument”.

Semināra tēmas:

  • Kas ir programma Horizon 2020?
  • Kas ir SME Instrument?
  • Kur meklēt informāciju un padomi pieteikumu rakstīšanā?
  • Dalības nosacījumi un izvērtēšanas kritēriji.
  • Citas pieejamās ES fondu programmas.

Semināra darba valoda: angļu

Dalība bezmaksas.

Programma

Pieteikšanās slēgta.

Kontaktinformācija:
Rolando Huapaija-Delgado,
vecākais speciālists
Eiropas biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039430
Fakss: +371 26303302