Pasākumi

Starptautisks mikrouzņēmumu gadatirgus Alžīrijā

Alžīrija, Alžīra

No 5. līdz 7 septembrim Latvijas uzņēmumi un organizācijas tiek aicināti piedalīties Alžīrijas valdības rīkotā starptautiskā mikrouzņēmumiem veltītā izstādē Alžīrā.

Tiek plānots, ka pasākumā piedalīsies vairāk nekā 500 mikrouzņēmumu un jaunuzņēmumu,  300 Alžīrijas valsts ražošanas uzņēmumi, 300 ārvalstu valsts ražošanas uzņēmumi, kā arī 100 publiskas un privātas organizācijas, kuras nodarbojas ar mikro un jaunuzņēmumu atbalstu. Pasākumam paredzētas divas daļas – izstāde, kur uzsvars būtu uz iekārtu/aprīkojuma piegādātājiem zemāk minētajās tēmās; un konferences daļa, kura veltīta uzņēmuma izveidei attīstībai un atbalstam.

Izstāde fokusēsies uz šādām nozarēm:

  • Lauksaimniecības aprīkojums, lauksaimniecības pārtikas ražošana, mājlopu audzētāji, kā arī zivju un akvakultūru aprīkojums;
  • apstrādes un ražošanas iekārtas, plastmasas pārstrāde;
    tekstilrūpniecība un apģērba ražošana;
  • atjaunojamā enerģija, ražošanas atlikumu pārstrāde;
  • farmācija un paramedicīnas nozare;
  • mehānika;
  • digitālā nozare.

Piedalīties aicināti gan izstādes dalībnieki, gan dalībnieki, kuri būtu gatavi sniegt prezentāciju par uzņēmējdarbību un investīcijām pasākuma konferences daļā.

Reģistrācija izstādei notiek pasākuma rīkotāja National Agency for the Promotion of Exteriors  (ALGEX) vietnē: INVITATION to participate in the first Edition of the INTERNATIONAL MICRO-ENTERPRISE EXHIBITION – Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (algex.dz).  

Lai gūtu specifisku informāciju par dalības noteikumiem, rīkotājs aicina aprīkojuma ražotājus un citus potenciālos dalībniekus savus jautājumus adresēt uz: dz.salon-microentreprise@algex.dz.

Mazie un vidējie uzņēmumi veido Alžīrijas ekonomikas pamatu (99% no apmēram 1.200.000 uzņēmumiem pēc 2019. g. datiem).  97% no šiem ir tieši mikrouzņēmumi līdz 10 darbiniekiem. Alžīrijā mazo un vidējo uzņēmumu attīstību un to iekļaušanos kopējā ekonomikā pārrauga Rūpniecības un raktuvju ministrija (The Ministry of Industry and Mines) un 2019. gadā izveidotā Mikrouzņēmumu, jaunuzņēmumu un uz zināšanām balstītas ekonomikas ministrija (Ministry of Micro-enterprises, Start-ups and the Knowledge Economy). Galvenie Alžīrijas mazo un vidējo uzņēmumu sektora izaicinājumi ir  zemā finansējuma pieejamība, sarežģīta piekļuve zemei, augsti nodokļi, birokrātija un muitas ierobežojumi, negodīga konkurence un zema kvalificēta darbaspēka pieejamība.