Aktualitātes

Pievienojies vebināram par biznesa veikšanu inovāciju un biotehnoloģiju sektoros Japānā

Vebināru sērija “Aptverot globālos tirgus” atbalsta Eiropas mazos un vidējos uzņēmumus un jaunuzņēmumus, lai tie ieviestu inovācijas un paplašinātos Āzijā, Āfrikā un Amerikā. Vebinārus rīko dažādu Eiropas Komisija un “Enterprise Europe Network” eksperti.

Uzņēmējdarbība Japānā: ES uzņēmumu iespējas biotehnoloģiju un digitālo inovāciju nozarēs — Vebinārs | 2024. gada 6. jūnijs 10:00–11:00

Mērķauditorija

Vebinārs ir paredzēts Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), jaunizveidotiem uzņēmumiem (starptautiska mēroga), Eiropas klasteriem un klasteru vadītājiem, Enterprise Europe biznesa konsultantiem un visiem interesentiem.

Mērķi

Šis vebinārs iepazīstinās ar uzņēmējdarbības iespējām un internacionalizācijas atbalstu Eiropas Savienības MVU Japānas tirgū. Tas sniegs stratēģisku ieskatu biotehnoloģiju un digitālo inovāciju nozarēs ES uzņēmumiem, kas vēlas ienākt Japānas tirgū, un prezentēs stāstus par Eiropas biotehnoloģiju MVU, kas veiksmīgi ienākuši Japānas tirgū.