Semināru materiāli

“Juridisks atbalsts uzņēmumiem strīdīgās situācijās – SOLVIT UN LTRK ŠĶĪRĒJTIESA”. Komunikācija un tās efektīga veidošana darbā un privātā ikdienā (vebināra ieraksts) Ilgstspējīga uzņēmējdarbība- praktiski soļi ieviešanā (vebināra ieraksts) Tehnostress, tā radītie izaicinājumi un iespējas (vebināra ieraksts) Krīžu komunikācija: iespējas, risinājumi, piemēri (vebināra prezentācija) Krīžu komunikācija: iespējas, risinājumi, piemēri (vebināra ieraksts) Vebinārs Izcilības pieeja - EFQM Modelis un tā praktiska izmantošana organizācijas attīstībā (prezentācija) Vebināra ieraksts "Izcilības pieeja - EFQM Modelis un tā praktiska izmantošana organizācijas attīstībā" Vebinārs Publisko iepirkumu iespējas Igaunijā un Latvijā (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) Vebinārs Publisko iepirkumu iespējas Igaunijā un Latvijā (Iepirkumu uzraudzības birojs) Vebinārs Publisko iepirkumu iespējas Igaunijā un Latvijā (Maarika Tork, Igaunijas Finanšu ministrijas Publisko iepirkumu un valsts palīdzības departaments) Vebinārs Publisko iepirkumu iespējas Igaunijā un Latvijā (Evelin Karindi-Kask, Igaunijas Finanšu ministrijas Publisko iepirkumu un valsts palīdzības departaments)