Aktualitātes

Seminārs “CE marķējums – pamatnosacījums preču tirdzniecībai ES tirgū”

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC) organizē semināru “CE marķējums – pamatnosacījums preču tirdzniecībai ES tirgū”

Semināra mērķis ir informēt Latvijas uzņēmumus par CE marķējuma nepieciešamību preču tirdzniecībai Eiropas Savienības (ES) tirgū. CE marķējums ir ražotāja apliecinājums tam, ka prece ir novērtēta un atbilst visām ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām.

CE marķējums attiecas uz noteiktām preču grupām. Starp plašāk zināmajām precēm ir rotaļlietas, elektropreces, individuālie aizsardzības līdzekļi, mašīnas un iekārtas, gāzes iekārtas, būvizstrādājumi, radio un telekomunikācijas iekārtas, medicīnas ierīces, lifti.

Seminārs šoreiz ir plānots gan kā teorētisks, gan konsultatīvs pasākums. Pirmajā daļā tiks sniegta informācija par CE marķējumu kopumā, tā prasībām un iegūšanu. Semināra 2. daļā būs iespējams saņemt jau detalizētāku prezentāciju un konsultācijas par dažām no preču grupām – rotaļlietām, elektroprecēm, mašīnām un iekārtām, būvizstrādājumiem. Būs iespējams gan detalizētāk uzzināt par prasībām šiem produktiem, gan saņemt atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Seminārā uzstāsies un konsultācijas nodrošinās speciālisti no PTAC, kurš ir arī Tirgus uzraudzības iestāde tieši saistībā ar CE marķējuma direktīvām.

Marķējums attiecas gan uz ES ražotām precēm, gan trešajās valstīs ražotajām precēm, ko plānots tirgot ES tirgū. Līdz ar to seminārs ir aktuāls gan ražotājiem, gan tirgotājiem, uz kuru precēm un pakalpojumiem attiecas t. s. CE marķējuma direktīvas (preču grupas un direktīvas pielikumā).

Semināra tēmas:
• CE marķējums, tā nepieciešamība un tā iegūšana;
• Finansējuma iespējas produkta atbilstības nodrošināšanai;
• CE marķējuma prasības elektroprecēm, mašīnām un iekārtām;
• CE marķējuma prasības rotaļlietām un bērnu precēm;
• CE marķējuma prasības būvizstrādājumiem.

Lektori:
Vita Visocka – PTAC Patēriņa preču uzraudzības daļas vecākā eksperte
Linda Birzule – PTAC Tehnisko preču uzraudzības daļas vadītāja
Arta Viļuma-Gudmona – PTAC Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā inspektore
Inta Prauliņa – LIAA Ārējo tirgu atbalsta piešķiršanas nodaļas vadītāja

Dalība seminārā ir bezmaksas.

Programma

Pieteikšanās līdz 24. oktobrim šeit

Semināra norise plānota 2017. gada 26. oktobrī plkst. 10.00 Pērses iela 2, 2. stāvs

Kontaktinformācija:
Anita Ābola
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālr.: +371 67039430
Mob.: +371 29802187
anita.abola@liaa.gov.lv