Aktualitātes

STAGE programmā pieejams finansējums uzņēmumu ilgtspējas uzlabošanai

Jūlijā maziem un vidējiem komersantiem būs pieejams finansējums granta veidā STAGE programmā. Viens uzņēmums varēs saņemt finansējumu līdz 25 000 EUR, lai attīstītu kapacitāti un veicinātu pāreju uz ilgtspējību. Pieteikumu iesniegšanu plānots uzsākt jūlijā un tā būs atvērta līdz 2024. gada 31. decembrim. 

Finanšu atbalsts tiks piešķirts šādām aktivitātēm:

  • Investīciju projekta plāna sagatavošana
  • Priekšizpēte
  • Tehnoloģiju audits
  • Datu vākšana un analīze oglekļa pēdas nospieduma novērtējumam
  • Biznesa procesu pielāgošana
  • Citas specializētas konsultācijas un apmācību pakalpojumi līdz investīciju plāna sagatavošanai

Plašāka informācija par programmu un nosacījumiem tuvākajā laikā būs pieejama STAGE platformā: https://stagepartners.eu/financial-grants

Kopumā STAGE programmas platforma uzņēmumiem ne tikai sniedz informāciju par pieejamo finansējumu ilgtspējas uzlabošanā, bet tā uzņēmumiem sniedz arī nefinansiālu atbalstu piedāvājot inovāciju un ilgtspējas novērtēšanas rīkus un bezmaksas apmācību modeļus, ko uzņēmumi var izmantot ikdienā.