Aktualitātes

Vebināri uzņēmumiem par intelektuālā īpašuma tiesībām

Eiropas Inovācijas padome (European Innovation Council) un Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency) piedāvā bezmaksas apmācības uzņēmumiem. 

Vebinārs: Jaunā autortiesību direktīva
Vebinārā tiks sniegta informācija un skaidrojumi par izmaiņām autortiesībās, kas ieviestas  līdz ar jauno Direktīvu 2019/790 par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū.
2019. gadā Eiropas Parlaments pieņēma Digitālā vienotā tirgus direktīvas autortiesības, dodot dalībvalstīm laiku līdz 2021. gada jūnijam pieņemt jaunus valsts tiesību aktus, kas atspoguļo tās noteikumus. Autortiesību direktīva ir bijusi ļoti pretrunīga, galvenokārt pamatotu bažu dēļ, ka tā iedragās atsevišķu interneta lietotāju vārda brīvību, kuri riskē, ka saturu, ko viņi mēģina publicēt, bloķēs uzņēmumi, kuri baidās pārkāpt jaunos autortiesību likumus.
Reģistrējies šeit
intelektuālais īpašums | autortiesības
2022. gada 13. oktobris:
plkst. 10:30 CEST
plkst. 12:00 CEST

Vebinārs: Rīcības brīvība
Lai gan absolūta rīcības brīvības garantija nekad nebūs sasniedzama, pastāv veidi, kā samazināt riskus, kas uzņēmumam var ietaupīt ievērojamus resursus.
Ikreiz, kad uzņēmums plāno izstrādāt un laist klajā jaunu produktu, pastāv liels risks, jo īpaši tehnoloģiju nozarēs, ka komercializāciju var bloķēt konkurents, kuram ir patents attiecībā uz šajā produktā iekļauto tehnoloģiju. Tāpēc daudzi uzņēmumi jau agrīnā stadijā cenšas nodrošināt savu “rīcības brīvību”, t.i., lai nodrošinātu, ka viņu jaunā produkta, procesa vai pakalpojuma komerciālā ražošana, tirdzniecība un izmantošana nepārkāpj citu personu intelektuālā īpašuma tiesības.
Reģistrējies šeit
intelektuālais īpašums | tirgus izpēte
2022. gada 9. novembris:
plkst. 10:30 CET
plkst. 12:00 CET

Vebinārs: IP sadarbība starp MVU un jaunuzņēmumiem
Uzņēmuma intelektuālie un nemateriālie aktīvi ir tā konkurētspējas un izaugsmes atslēga. Tas padara uzņēmumu unikālu – tā intelektuālais īpašums, cilvēki un zīmols!
Nevienam nav izgudrojumu monopola, tāpēc, lai ieviestu jauninājumus, saglabātu konkurētspēju un izaugsmi, sadarbība ir būtiska — neatkarīgi no tā, vai tā ir sadarbība pētniecībā vai biznesa sadarbība, lai piekļūtu jauniem tirgiem vai izstrādātu jaunus inovatīvus produktus vai pakalpojumus.
Vebinārā tiks aplūkoti galvenie intelektuālā īpašuma jautājumi, kas jārisina biznesa sadarbībā, jo īpaši attiecībā uz MVU un jaunuzņēmumiem, lai vislabāk izmantotu šos intelektuālos līdzekļus kā stratēģiskus instrumentus konkurētspējas uzturēšanai, izaugsmei un uzņēmējdarbības paplašināšanai un investīciju atbalstam.
Reģistrējies šeit
intelektuālais īpašums | mazie un vidējie uzņēmumi
2022. gada 15. novembris:
plkst.10:30 CET
plkst. 12:00 CET

*Visi vebināri norisināsies tiešsaistē un angļu valodā.