Veiksmes stāsti

“Sadarbība ar EEN ir ātra un efektīva..”

Dr. Ing. Valdis Leitlands, Latvijas Universitātes Polimēru Mehānikas institūta (PMI) vadošais pētnieks: “Esam sadarbojušies ar EEN-Latvija un Latvijas Tehnoloģisko centru (LTC) jau vairāk nekā 10 gadu. Sadarbība ar EEN ir ātra un efektīva, ja otrā pusē ir pareizā kontaktpersona. Šajā reizē mums ir ļoti paveicies gan ar kontaktpersonu, gan ar tādu projekta partneri un koordinatoru, kāds ir Beļģijas GDTech Engineering.  Uzņēmums nodarbojas tieši ar to, kas nepieciešams mūsu projekta idejas īstenošanai.”

PMI darbības joma ir teorētiski un praktiski materiālu zinātnes pētījumi deformācijas procesos, kompozītmateriālu pielietošanai mašīnbūvē un būvniecībā, ārējās vides faktoru ietekmē uz materiālu mehāniskajām īpašībām, nesagraujošās pārbaudes metodēs, ilglaicīgo īpašību prognozēšanas metodēs u.c. Viens no PMI darbības virzieniem ir pētījumi ceļu drošības materiālu izstrādē. Barjeras ceļmalās ir viens no būtiskākajiem aizsardzības mehānismiem, kas glābj dzīvības. Pieprasījums pēc barjerām ir augsts un to izmaksas veido ievērojamu daļu ceļu aprīkojuma izmaksu. PMI jau vairākus gadus ir strādājis pie inovatīvu kompozītmateriālu barjeru konstrukcijas, kas veidotas no zema blīvuma polietilēna un stikla šķiedras sakausējuma īpašā tehnikā. Šādas barjeras ļautu ne vien glābt dzīvības, bet arī ietaupīt ceļu attīstītāju finanses. Lai sasniegtu optimālo barjeru dizainu maksimālam drošības sniegumam pētniekiem bija nepieciešams sertificēts partneris barjeru testēšanai paaugstināta ātruma ietekmē.  

Lai atrastu piemērotu partneri un piesaistītu finansējumu PMI sazinājās ar EEN-Latvija LTC biroju, lai meklētu pētniecības partnerus. 2018. gada martā EEN platformā tika publicēts pētniecības profils “H2020 M-ERA NET call 2018 – Innovative technology for production of high-strength composite roadside barriers” (Inovatīva tehnoloģija augstas izturības kompozītmateriālu ceļu barjeru ražošanai) un pavisam drīz ar PMI sazinājās vairāki interesenti. Viens no tiem bija Beļģijas GDTech Engineering, kas jau pašā sākumā bija PMI saraksta augšgalā kā viens no piemērotākajiem sadarbības partneriem. Tā paša gada jūnijā M-era.Net 2018. gada uzsaukumā tika iesniegts projekts ar līdzīgu nosaukumu un abi partneri noslēdza sadarbības līgumu. Gada izskaņā projekts izgāja pirmā līmeņa pārbaudi un projekta partneri jau 2019. gada pirmajā pusē plāno uzsākt projekta ieviešanu.