Informatīvie materiāli un noderīgi rīki uzņēmējiem

Eksporta katalogs 2022 (Klaipēdas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera) Latvijas SOLVIT centra pārskats par uzņēmēju lietām 2019.–2021. gadā EEN organizētie B2B pasākumi 2022 Aktuālie ES programmu uzsaukumi 2022 Nozaru platformas uzņēmējiem 2021 Aktuālie COVID-19 sadarbības piedāvājumi EEN organizētie B2B pasākumi Nozaru platformas ES regulas, kas stājās spēkā 2020.gadā Informācijas resursi par 3.valstu tirgiem Free information resources on third country markets Nozaru platformas uzņēmējiem 2021 Nozaru_platformas_uzņēmējiem_2021 ES Regulas 2021 Nozaru platformas uzņēmējiem Aktuālie ES uzsaukumi Aktuālie COVID-19 sadarbības piedāvājumi EEN organizētie B2B pasākumi Nozaru platformas ES regulas, kas stājās spēkā 2020.gadā Informācijas resursi par 3.valstu tirgiem Free information resources on third country markets Publiskie iepirkumi - ārvalstu portālu apkopojums Publiskie iepirkumi – datubāzes un noderīgas saites Tirdzniecības palīdzības dienests (Trade Helpdesk) Itālijas sadarbības piedāvājumi (2019. gada pavasaris) Sadarbības iespēju datu bāze: intereses izteikšana Sadarbības profila publicēšana